primirkti

primirkti
primir̃kti intr. 1. prisisunkti, prisigerti drėgmės: Kailiniai primirko par lietų J. Kubiliukas primir̃kęs alum Ėr. Žemė y[ra] primir̃kusi i nebsugera [v]andens Vgr. Primir̃kusias bulves nukasė, į rūsius supylė Skr. | prk.: Ėmėm gerti ligi pasigerdami, tikėdamiesi galą padarysią jūros ligai alkoholio primirkusiame kūne J.Jabl. | Tuomet ir tu buvai jų dvasios prisigėręs (prisprogęs), jų raugo prirūgęs, primirkęs J.Jabl. 2. ilgai išbūti lietuje, prišlapti: Ar gera piemenim ganyti! Primir̃ksta pervasar ant lietaus Ėr. \ mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; numirkti; pamirkti; permirkti; pramirkti; primirkti; sumirkti; užmirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • primirkti — primir̃kti vksm. Tvar̃stis kaip màt primir̃ko kraũjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirkti — apmir̃kti intr. 1. K truputį, iš visų pusių sušlapti: Pats apmirkaũ, t. y. sušlapau J. ^ Sėdi kap apmir̃kęs (mieguistas, apsiblausęs) Grv. 2. N truputį sugesti, žūti nuo drėgmės: Čionai rugiai apmir̃ko Lz. Apmir̃ko, apskendo bulbės daug kur Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptulžti — aptul̃žti intr. 1. K, KŽ, Klp pavandenyti, primirkti: Kodė tos bulbės tokios aptul̃žusios, ar par daug vandens buvo užpilta? Krž. Viduriai aptul̃žę J. 2. Š aptekti tulžimi. 3. pasidaryti bloga: Mano širdis aptul̃žusi K, KŽ. Iš karto visai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkti — atmir̃kti intr. 1. K mirkstant atsiskirti, atkristi: Atmirko visi purvai J. Jei lapai būna nešvarūs, juos pamirkyti šaltame vandenyje, kad nešvarumai atmirktų rš. 2. N mirkstant suminkštėti. mirkti; apmirkti; atmirkti; įmirkti; išmirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkti — išmir̃kti intr. 1. mirkstant vandenyje suminkštėti, įgyti kokių nors ypatybių: Kruopos vandenyje turi gerai išmirkti rš. Silkė išmir̃ksta KI163. Išmir̃ko pluta ir visai ištižo J. Linai neišmirkę N. 2. Lnt, Pb išgesti, išnykti mirkstant: Anie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirkti — mir̃kti, sta, o intr. 1. K būti panardintam į vandenį ar kokį kitą skystį, tūnoti vandenyje: Įmerktas medis mir̃ksta vandeny J. Mirksta miežio grūdas, brinksta, tiktai neputoja rš. Šaknys vandeny mir̃ko Ėr. Jau trečia diena, kap pintys mirksta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirkti — numir̃kti intr. 1. mirkstant atsiskirti, nukristi: Kišk rankas į karštą vandenį, tai visi nešvarumai numir̃ks Lš. Šimtas ją žino, ar ta jų uodega nupūva, ar ji numir̃ksta Šmk. 2. mirkstant netekti kokių ypatybių: Numir̃ko silkės – jau gal valgyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirkti — pamir̃kti intr. 1. kurį laiką išbūti drėgmėje, vandenyje: Ilgesnį laiką pamirkę šlapesnėj dirvoj, rugiai nebedygsta rš. Medelis, vandenyje pamirkęs, atsigavo rš. Tegu da pamir̃ksta silkės – nebus tokios sūrios Gs. Norėjo, idant ... pamirkti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patulžti — patul̃žti intr. 1. K, Kos151, Žg pasrūti, pažliugti: Patul̃žo žemė nuo vandens, t. y. išpijo J. Sniegas iškorijęs, vandeniu patul̃žęs NdŽ. Kelias vandeniu patul̃žęs Skr. Patul̃žusi pieva šiemet – prisemsi batus Erž. Išdagos tai vandenio patul̃žę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permirkti — intr.; K, SD296, permir̃kti K 1. labai prisisunkti, prisigerti vandens ar kito skysčio, peršlapti: Žemė parmirkusi, žliurkčio[ja] einant – jau ištižo, išpijo J. Vakare Viktutė sugrįžo visa šlapia ir permirkusi namo iš pievos P.Cvir. Nuo lietaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”